• afb-header-4.jpg title=

Individueel Beelddenkonderzoek

Herkent u in uw kind een beelddenker en vraagt u zich af of de gedrags- en/of de leerproblemen voortkomen uit het (te) veel denken in beelden? Door middel van een individueel beelddenkonderzoek kan Leerprikkels vaststellen of uw kind een beelddenker is of niet.

In samenspraak met ouders en onderwijzend personeel wordt er een individueel beelddenkonderzoek afgenomen. Op deze manier kunnen tips en adviezen die voortvloeien uit het onderzoek het beste worden geïmplementeerd in de praktijk. Door vroegtijdig beelddenken te signaleren, kan er direct hulp geboden worden. Bent u ook een voorstander van preventief handelen? Grijp in en voorkom verdere frustratie. Leer gebruik te maken van de juiste leeringangen.

Beelddenkonderzoek

Intake, onderzoek en uitwerking van het verslag nemen tien tot twaalf uur in beslag, waarvan het onderzoek met het kind een dagdeel duurt. Het verslag wordt uitgereikt aan en doorgesproken met de ouder(s). De leerkracht wordt via de ouder(s) geïnformeerd.


Wat biedt het onderzoek?

Het individueel beelddenkonderzoek biedt:

  • Het wereldspel, dat duidelijkheid geeft of uw kind een beelddenker is.
  • Het pedagogisch/didactisch onderzoek, dat inzicht geeft in het denk- en leerniveau van uw kind.
  • Een fixatie disparatie onderzoek, dat bovenal checkt of de ogen wel goed samenwerken.
  • Een geheugenonderzoek, dat inzicht geeft in sterke en zwakke leeringangen
  • Een compleet schriftelijk verslag inclusief tips en adviezen.

Film

Ontdek je talent!

Rose Zonneveld  Leerprikkels op Twitter