• afb-header-4.jpg title=

Hoe herken je een beelddenker?

 • De beelddenker blijft meestal wat achter in ontwikkeling, komt jong over.
 • Vertellen gebeurt vaak met veel gebaren. Fantasie en werkelijkheid zijn moeilijk te onderscheiden, woorden worden verhaspeld, het is geen samenhangend geheel en er kunnen woordvindproblemen zijn.
 • De informatieverwerking verloopt traag. De beelddenker heeft moeite met luisteren en moeite om zich aan afspraken en regels te houden.
 • Het oriënteren in de ruimte is vaak blijvend lastig; motorische vaardigheden als fietsen, zwemmen, balspelen en schrijven zijn moeilijk te leren.
 • De leerling maakt vaak lange tijd een overmaat aan fouten bij volgorde van letters, zinnen en cijfers.
 • Automatiseringsprocessen, zoals lezen, tellen, sommen tot 10, tafels en topografie verlopen moeizaam. De herhaling van leerstof en extra uitleg helpen weinig.
 • Beelddenkers zijn soms behoorlijk koppig. Ze hebben meestal, uit lijfsbehoud, een goed doorzettingsvermogen.
 • Ze krijgen vaak op hun kop vanwege rommeligheid en vergeetachtigheid wat betreft het opruimen van spullen .
 • Standjes en grapjes worden meestal te persoonlijk of te letterlijk opgevat.
 • Ze staan vaak wat alleen tussen broertjes / zusjes en andere kinderen .
 • Het lees-taalproces kenmerkt zich door onvoldoende leesvorderingen en moeite met hardop technisch lezen; het stillezen en het leesbegrip is veel beter.
 • 'Kleine' woordjes worden verwaarloosd, er worden synoniemen gelezen, er is tegenzin in het lezen van 'grote' boeken.
 • Het beginnend lezen verloopt vaak nog wel redelijk vanwege het visuele karakter.
 • Er kan een groot verschil bestaan tussen de taal-leesprestaties en de overige vakken.

Bron: Gebaseerd op 'woordblindheid en beelddenken van drs. P.C.Ojemann'.

Film

Ontdek je talent!

Rose Zonneveld  Leerprikkels op Twitter