• afb-header-4.jpg title=

Wat is beelddenken?

Beelddenken is een oorspronkelijk denkproces waarbij zintuiglijke informatie gelijktijdig wordt verwerkt. Het kan omschreven worden als ruimtelijk denken: het denken in beelden en gebeurtenissen. In het onderwijs wordt informatie talig aangeboden, gestructureerd, in kleine stapjes met het accent op verschillen. Beelddenkers willen juist overzicht, werken vanuit het geheel en letten op overeenkomsten.

Informatie komt tegelijkertijd binnen, hierdoor overzien beelddenkers het geheel en komen ze snel tot een oplossing. Het onder woorden brengen van die oplossing is een probleem. Het is voor beelddenkers moeilijk om het beeld om te zetten in taal. Hierdoor lijken de beelddenkers traag terwijl ze in hun hoofd de oplossing al weten!

Wat is beelddenken

Leerprikkels verzorgt workshops omtrent Beelddenken.
De theorie wordt uitgelegd en de praktijk gaat u zelf ervaren. Na deze workshop kunt u een beelddenker beter begrijpen en begeleiden!

Film

Ontdek je talent!

Rose Zonneveld  Leerprikkels op Twitter